CÔNG TY CỔ PHẦN AMI-AC RENEWABLES Logo
VI | EN
Khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của Việt Nam

Khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của Việt Nam

AMI AC Renewables là nền tảng năng lượng tái tạo do AMI Renewables và ACEN đồng thành lập để phát triển và vận hành các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, bao gồm năng lượng mặt trời, gió và pin lưu trữ. Công ty hiện có các nhà máy điện mặt trời và điện gió với tổng công suất 330 MW, tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Quảng Bình. Công ty đặt  mục tiêu phát triển danh mục dự án với công suất hơn 2.000 MW trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, AMI AC Renewables sẽ tiếp tục phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam cùng với công cuộc chuyển đổi năng lượng sạch đang diễn ra mạnh mẽ tại đây.

Xem thêm

Chung tay cùng công cuộc chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam

Hình ảnh tiến độ một số dự án tiêu biểu của AMI AC Renewables tại Việt Nam

Truyền Thông

RCBC Capital
ERS
Indovina
Vietcombank
RCBC
Vestas
Fecon
arrow_up